Učit se, učit se, ...

....  Co tu najdete?

- materiály, které slouží k doplnění a zlepšení výuky. Některé používají děti ve škole při výuce, jiné jsou pouze pro doplnění, zpestření domácí přípravy

- učivo, které probíráme - pro nemocné:

   9. 11. ČJ - str. 29, M- díl A- str. 9 a 15 - rýsování

   8.11.  ČJ - str. 29,    M - str. 27 celá,  písanka - str.18

   7. 11. ČJ - str.28, M- díl A - str. 26,PRV - uč. str. 25, umět datum svátku a narozenin

   6.11. ČJ - str.27,  PRV - uč. str. 24, prac.sešit str. 26,  M - B.díl  str. 22/1,2,4

   2.11. ČJ - str. 23,26   M - B - str. 18,19

   1.11. ČJ - str. 26,  M - A str. 23/6  24 - celá,  písanka str. 16

31. 10. ČJ - dokončení listu, řadímeslova dle abecedy, M - díl A - str.23/1,2,3,4,5, PRV - uč. str.22 a 23, prac.sešit str.22 a 23

26. 10. ČJ- řadíme slova dle abecedy, M - díl A - str.22

25. 10.ČJ - abeceda, naučit vyjmenovat a řaditslova podle abecedy, M - str.21

24.10. ČJ - abeceda,    M - str. 20/ 6 , 21/1,6    PRV - uč. - str. 19,22,23

22.10. ČJ - opakujeme druhy vět,    M - opakujeme  + a - s přech. 10,   PRV - str. 18,19

19.10. ČJ - str.23,   M - díl B - str. 17

18. 10.ČJ - str. 22, M - díl B- str.15, písanka str.14

16.10. ČJ - str. 20 (opak.) - druhy vět,  M - str. 19/5, 20/2,3    písanka - str. 12 

15.10. ČJ - str. 19/3 diktát, str. 20     M - str. 19/1,2,4

12.10. ČJ - str. 19 - druhy vět, M - str. 18

11.10. ČJ - druhy vět - str.18,   M - str. 17

10.10. ČJ - str. 17, 18/6,  M -17/1- žluté sloupky, 2, 5-modré sloupky,  PRV - uč. 16,17,  prac.sešit str. 20

9.1O.   ČJ - str. 17,  M - str. 16

8. 10. ČJ-str.16-dokončili jsme, M- opakujeme + s přechodem přes 10 s rozkladem( jako páteční DÚ), PRV -podzim,houby

5. 10. M-str.14, ČJ-str.16

4. 10. ČJ-str.15, M-str.13 a 14/1, 2 a 4.

3.10. ČJ-str.14-dokončili jsme, M-str.12 a13/3, PRV-uč.str.10,11

2.10. ČJ-str.14, M-str,11/6 a 12/1,2,3,4,  číst + písanka str.9

1. 10. ČJ-str.13, M-str10/5 a 11/1, 2, 3, PRV-prac.sešit str19/1,2

 

 


Kontakt

Mgr. Markéta Sauerová

sekretariát školy: 472 772 079