Učit se, učit se, ...

....  Co tu najdete?

- materiály, které slouží k dopl nění a zlepšení výuky. Některé používají děti ve škole při výuce, jiné jsou pouze pro doplnění, zpestření domácí přípravy

- učivo, které probíráme - pro nemocné: 

 

   11. 6. Učivo je již probrané a nyní jen opakujeme.

 

   7.6.   ČJ - opak. párové souhlásky a tvrdé / měkké souhlásky, M- str. 7

   6.6.   ČJ - opak. tvré a měkké souhlásky,list,M- str.6/ 3,4, a 7/2, písanka - str.37

   5.6.    ČJ- opak. str.104, M-str. 4/ 8,9 a str. 5/ 6, PRV - dokončení prac. sešitu, písanka - str. 35 a 36

   3.6.    M - opak. rýsování a měření úseček  str. 4/7,  ČJ - str. 104, opak. měkké a tvrdé souhlásky

  31.5.   ČJ - opak. párových souhlásek + str. 103, M - str. 4 / 1 až 6

  30.5.   M - str. 3,  ČJ - opak. měkké a tvrdé souhl.,   písanka - str. 33

  29.5.   ČJ - str. 102, opak. u,ú,ů    M - str. 3/ 1,2    PRV - str.

  28.5.   M - str. 2/ 2,4    ČJ - prac.list - vlastní jména, párové souhlásky

  27.5.   ČJ - opakujeme párové souhlásky - str. 115, M - opakujeme x a : 2, 3, 4, str. 2/3, PRV - uč.str.58 a 59, prac.sešit str.-68

  24.5.   ČJ - str. 102,  M - díl 7  str.  2/1  násobky 5

  22.5.   ČJ - str. 101, 116,  M - uč. 7/1,  PRV - uč. 56, 57   prac.s. 67

  20.5.   ČJ - str. 101, M -opakovací test- str. 32, PRV prac. sešit str. 66

  17.5.   ČJ - str. 100,  M - str. 11

  16.5.   M - geometrie: bod, přímka, úsečka, měření úseček str. 5,  ČJ - párové souhlásky,  písanka - str.26

  15.5.   ČJ - str. 99, M -str. 30, PRV - prac.list

  14.5.   M- str. 30/ 1,2,3,5, ČJ - str. 99, písanka str. 25

  13.5.   M - str. 29, ČJ - str. 98, PRV - uč. 60,61  prac.seš. 64,65

  10.5.   ČJ - str. 97,  M - str. 28/ 7,8

    9.5.   ČJ - opak. str. 96,  M - str. 28

    7.5.   ČJ - str. 96, M -str. 28/ 4

    6.5.   ČJ - str.94, 95, M -str 27, 28/ 1, 2, PRV -str.56

    3.5.   ČJ - str.94, M - str. 27/ 1,2,3

    2.5.   ČJ - str. 93,  M -str. 26

  30.4.   ČJ - str. 92, 93    M - str. 26/3

  29.4.   ČJ - str. 92,  M - str. 25,  PRV - prac.s.

  26.4.    ČJ -str. 91,  M - str. 24 a 25/ 1, 2

  24.4.   ČJ -str. 90,  M - str. 24

  16.4.   ČJ- str. 89, M - str. 22/dodělat a 23

  15.4.   ČJ- str. 88, M - str. 22/1 až 3, PRV - opak.

  11.4.   ČJ - str. 86,  M - 20/3,5,6, 8,  písanka - str. 24

      10. 4.   ČJ -str. 86, M - str. 20/ 1,2,4, PRV - prac.sešit -str. dokončení 61 a 62, 63

   9. 4.   ČJ - str. 85, M - str.19 / až cv.3

   8.4.    ČJ - str. 84,  M - str.17,18   PRV - opak. hosp.zvířata

   5.4.    ČJ - str. 83,  M - str. 17

   4.4.    M  - str. 16,17    ČJ - str.83

   3.4.    ČJ - str. 82, M - str. 16/ 2,3,7,   PRV - 54,55

   2.4.    ČJ - str. 81, M - str. 15,  PRV - domácí zvířata , mláďata

   1.4.    ČJ - str. 80, M - str.14

  29.3.   ČJ - str. 79, M - str. 13

  28.3.   ČJ - str. 78, M - až 13/1

  27.3.   ČJ - str. 78,  M - str. 10,  PRV - uč. 53   prac. sešit  str. 60,61,   písanka - str.19

  26. 3.  ČJ- str. 112/ 16 a str.77, M - str. 10/5 a 12/2

  25.3.   ČJ - str. 77, M - str. 10/ 1,2,3,4,    PRV - uč. 52, 53

  21.3.   ČJ - str. 76,   M - str. 9,   písanka - str. 15

  20.3.   ČJ - str. 75,  M - str. 9/1,6.7   písanka - str. 13,14   PRV - prac. s. 58,59  uč. 46,47 

  19.3.   ČJ - str. 75, M - str.8 / až cv.5, PRV - jarní kytky

   7.3.    ČJ - str. 74,   M - str. 7/3,   písanka  až na str. 12

   6.3.     M - str. 7/1,  ČJ - str. 73,74  , PRV - jaro  uč. 46,  prac.sešit 56,57

   5.3.     M - str. 6,  ČJ - opakov. spojek

   4.3.     ČJ - str. 73,  M - str. 6/do cv. 4,   PRV - prac.sešit str. 56,57

   1.3.     ČJ - str. 71,72     M - str. 4

 28. 2     ČJ - obojetné souhlásky, M - str. 4/ 1, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu

 27. 2.    ČJ- str. 69, 70, M - str. 3 , PRV - str. 45, prac. sešit - str. 54

 26. 2.    ČJ - str. 69, M - str.3/3

 25. 2.    ČJ - str. 68, M - str. 3/1

 22. 2.    ČJ - str. 67,  měkké a tvrdé souhlásky, M- opak. test z 5. dílu uč.

 21. 2.    ČJ - opakujeme měkké a tvrdé souhlásky, souvětí - str.66,67 , M- str. 1, 2/ 1,2,3

 20. 2.    ČJ - opakujeme měkké a tvrdé souhlásky, souvětí, M- str. 1/ 4,5, PRV. uč. str.44,opakujeme měsíce a roční období, prac.sešit - str.53

 19.2.     M - str.1/ 1,2   písanka str. 7

 15.2.     ČJ - str. 65, M - str. 32/1,2,3,4,5,6,7

 14.2.     ČJ - str. 64,  M - str. 30/ 6,7,8   písanka str. 6

 13.2.     ČJ - str. 63,  M -str. 29/ 6,7  30/ 1,2,3,4,5  písanka  str. 4

 12.2.     Čj - str. 62,  M - str. 29/1,2,3,4,5,    písanka str. 3

 11.2.     ČJ - str. 61,  M - str. 28/ 5,6,7  ,  PRV - str. 42, 43   prac, sešit  str. 50

    8.2.     ČJ - str. 6O,  M - str. 28/ 1,2,3,4

    7.2.     ČJ - str. 59, písanka str.2,  M - str. 27/4,5,6

    6.2.     ČJ - str. 58,  písanka str. 40,  M - str. 26/6, 27/1,2,3,  PRV - uč. str. 40,41

    5.2.     M - 26/7

    4. 2.    ČJ - str. 57, M - str.19, PRV - prac.sešit str. 47, 48

 

 10.4.   ČJ -str. 86, M - str. 20/ 1,2,4, PRV - prac.sešit -str. dokončení 61 a 62, 63

Kontakt

Mgr. Markéta Sauerová

sekretariát školy: 472 772 079