Učit se, učit se, ...

....  Co tu najdete?

- materiály, které slouží k doplnění a zlepšení výuky. Některé používají děti ve škole při výuce, jiné jsou pouze pro doplnění, zpestření domácí přípravy

- učivo, které probíráme - pro nemocné

 

 


Kontakt

Mgr. Markéta Sauerová

sekretariát školy: 472 772 079